söndag 25 november 2012

Grupp 6: Vattnets egenskaper, ytspänning

Jesper Dunèr, Anton Nielsen, Elina Marberg


Försöksredovisning

Ytspänning

Uppgift: kolla vad för påverkan diskmedel/ytspänning har på vattnet/kanelen.

Material: kanel, vatten, diskmedel och en skål.

Hypotes: Vi tror att kanelen kommer åka iväg mot respektive hål beroende på vart diskmedlet placeras. Det är för att vi tror att diskmedlet kommer reagera med ytspänningskrafter och skjuta kanelen åt sidan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Riskanalys: Man kan få diskmedel i ögat, man kan tappa glaset och få glassplitter på sig eller eventuellt skära sig. Man kan få kanel eller liknande i ögat.

Utförande: vi la i kanel i en skål med vatten och när vi la i diskmedel i vattnet i mitten så åkte kanelen år sidorna och bildade ungefär en stjärna. Det luktade kanel och diskmedel.

Resultat: ytspänningen på vattnet minskade när diskmedlet kom i vattnet.

Slutsats:  ytspänningskrafter som sprider diskmedlet över ytan och föser med sig flingorna, för att kanel har svårt för att vätnas med vatten så dom ligger som små båtar över ytan. I vattnet växelverkar molekylerna med varandra i alla riktningar, men eftersom molekylerna är mycket förre hos luften i ytskiktet hos vatten, dvs en utav medierna. Dom binder inte heller starkt till vattenmolekylerna. Därför är kraftern som påverkas i vattenmolekylerna riktade åt sidorna och nedåt. Det är denna assymmetri hos krafterna som ger upphov till ytspänningen.
Felkällor: En stor fel källa som vi har tänkt på kan ju vara måtten, inget av ''ingredienserna'' i labben hade något utsatt mått. De är nog de som mest kan göra så att folk får olika resultat.
Förbättringar: Vi skulle ha förbättrat labben på några sätt genom att:
Sätta ett mått på hur mycket kanel och diskmedel som skulle vara i vattnet.
Hur man skulle lägga i de, vi tror man skulle få bästa resultat i om man strödde kanelen över vattnet och droppade i diskmedlet.
Ännu ett sätt som man skulle kunna få bättre resultat på och som skulle göra att alla får samma resultat är att man sätter upp en temperatur som ska stå att man har i utförandet.
                   
Av: elina, jesper och anton n                                                                                                                                             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar