tisdag 27 november 2012

Grupp 2: Surt vatten

Emelie Bofeldt, Rebecca Strömstedt, William Hellberg

 
Försöksredovisning

Surt vatten


uppgift:
1Ta två vatten och jord prover
2 lös upp jorden i destilerat vatten
4 mät sedan phv’rdet på jorden och vattnet med ph-papper
5 skriv ner resultaten och gämför med varandra.  

material:
- 2 vattenprover
-2 jordprover’
 - burkar /flaskor
- phpapper

hypotes:
vi ska gämföra jordproverna  mot varandra och vattenproverna mot varandra och ta reda på vilken som är mest basisk eller sur. vi tror att vattnet från bäcken bakom skolan är surast och att jordern cid bäcken bakom skolan med gämfört med  de andra två proverna där vattnet är tagen från en annan bäck och där jorden är tagen från en gräsmattan.

riskanalys:
det är en väldigt liten risk med detta försöket eftersom att vi inte ska använda varken glas eller brännare !

utförande:
1: vi la ner proverna i petriskålar på ett vitt papper.
2: vi löste upp jorden i destilerat vatten, samma mängd destilerat i båda, 8 ml destilerat vatten.
3: sen mätte vi ph-värdet på proverna.
4: sen diskade vi föremålen vi andvänt.

resultat:
vi fick ph- värderna:
jorden från gräsmattan vid hästhagarna: 7
jorden från bäcken bakom skolan: 5
vattnet vi bäcken vid hagarna: 5
vattnet vid bäcken bakom skolan: 4
resultatet var att
jorden vid hästhagarna var mer basisk medans jorden bakom skolan var mer syrlig.
vattnet från bäcken vid hagarna var mer basisk än vattnet från bäcken bakom skolan.
vår hypotes stämde överns med resultatet och anledning till att den är syrligare är ju hur vattnet har påverkats av regnvatten och i vilken omgivning vattnet är i.  vattnet vi hästhagarna ligger närmare vägen därför var det vattnet mer basiskt, samma sak med jorden.

felkällor:
felkällorna som kunde uppstå är:
- ej helt rena redskap
- olika mängd när det gäller utspädningen med jorden.
det finns inte så många felkällor eftersom att vi inte direkt använde oss av några farliga föremål eller ämnen.
för att förbättra resultatet kunde man mätit upp mängden jord så att man hade lika mycket jord att testa med respektive dest. vatten.
man kunde även ha testat ph-värdet med BTB.

1 kommentar:

  1. posetiv respons : Det var godt at i sammenligenede to jord prøver fra to forskellige områder og fandt ud af om PH-værdien var samme. Det gav en bedre forståelse og mening med forsøget.

    negativ respons : Der måtte godt havede været lyd så vi bedre forstod det i mente. Da i filmede jeres forsøg var det meget utydeligt så det var svært at tyde.

    SvaraRadera