måndag 12 mars 2012

Lufttryck

Lufttryck
  Lufttrycket mäts i hektopascal (hPa). Enda till 1986 användes millibar i Sverige, dock är skalan densamma. (1mb = 1 hPa)
  Det är de tryck som orsakas av luften ovanför jordytan. Lufttrycket orsakar krafter av varje liten del av alla ytor. Man kan säga att om lufttrycket sjunker blir vädret sämre och när lufttrycket ökar blir det en väderförbättring. Trots detta kan det regna även fast lufttrycket är högt. Det är inte lufttrycket i sig utan hur lufttrycket förändras som avgör om det blir bra eller dåligt väder. Tryckskillnaderna ger även vindar av olika styrkor.
  Lufttrycket varierar vanligtvis mellan 950 hPa och 1050 hPa i Sverige. Det lägsta luftrycket som har uppmäts i Sverige är 938,4 hPa 6/12 1895 i Härnösan och det högsta var i Kalmar där luftrycket var 1063,7 hPa den 23/1 1907.
  Ju högre upp man kommer desto mindre luft har man ovanför sig. Det gör att lufttrycket minskar.

DAGAR

Sverige
Norge
Danmark
23/1
1010 hPa


24/1
1013 hPa


25/1
1016 hPa


26/1
1017 hPa


27/1
1017 hPa
1031 mb

30/1
1021 hPa
1050 mb

31/1
1037 hPa
1048 mb

1/2
1045 hPa
1050 mb

2/2
1043 hPa
1044 mb

3/2
1043 hPa
1044 mb

6/2
1042 hPa
1035 mb

7/2
1043 hPa
1044 mb

8/2
1043 hPa
1046 mb

9/2
1043 hPa


10/2
1043 hPa


13/2

1014 mb


Analyserande text
  Det har legat ett högtryck över Sverige och Norge vilket gjort att vi hade liknande mätvärden. Norge hade dock genomsnittligen högre lufttryck. Antagligen har högtrycket legat mer centrerat över Norge. Den kalla luften kom öster ifrån.


Källor;
Fysik Lpo, Bo Paulsson, Bo Nilsson, Bertil Karpsten och Jan Axelsson.
http://www.ne.se/lang/lufttryck
Cristina Beckerdal
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar